logo

HER YÖNÜYLE REKLAM

Reklam; insanları(tüketiciyi) bir ürün veya hizmetten gönüllü olarak faydalanmaya teşvik etmek, dikkatlerini ürüne, hizmete, markaya çekmek ve marka bilinirliği/bağlılığı sağlamak amacıyla yapılan yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların bütünüdür. Hedef kitleyi markadan çıkan ürünü kullanmaya veya denemeye ikna etmek, tanıtmak ve farkındalık yaratmak anlamına gelmektedir. Reklam çalışmalarının tüketicilerin dikkatini markaya ve hizmete yönlendirmek, algıda seçicilik yaratmak, ikna etmek gibi temel amaçları vardır ve bu çalışmalarda temel amaç her zaman ticari başarı yakalamaktır. Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer almaktadır. Pazarlamanın diğer bileşenleri(4P) ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Reklamın özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
-Şaşırtıcı ve cezbedici olmalıdır.
-Özgün ve ilgi çekici olmalıdır.
-Hedef kitleyi harekete geçirmelidir.
-Ürün veya hizmetten yararlanmaya teşvik etmelidir.
-Markaya itibarı sağlamalıdır.
-Müşterilerin ihtiyacına yönelik olmalıdır.
-Reklam mal, ürün ve hizmetin tanıtılacağı hedef kitlenin kolaylıkla anlayabileceği bir dilde olmalıdır.
-Hedef kitleyi doğrudan etkileme özelliği olmalıdır.
-Kısa ve hedef kitleye bilgi verir nitelikte olmalıdır.
-Yasalara uygun, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun olmalı ve tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemelidir.
-Planlaması ve yayınlanması aşamasında sosyal sorumluluk kurallarına uymalıdır.
-Dürüst ve rekabet ile ilgili kurallara uygun olmalıdır.
-Mesajı hedef kitlenin reklamlara karşı güvenini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Reklamlar esprili, neşeli, duyarlı ve şaşırtıcı gibi farklı duyguları barındıran içeriklerde oluşturulabilir. İçeriğindeki her detay hedef kitleye ulaşmalıdır. Hedef kitle mevcut çalışmayı dikkatle izleyebilmeli, içerikten kopmamalı ve kendisi ile ilgili bir bağ bulmalıdır. İçerikte bulunan hizmeti merak etmeli, hizmetle ilgili verilen bilgileri merak ederek hizmeti satın almak istemelidir. Reklam çalışmalarının genel hedefi her zaman satışları artırmak olsa da markayı tüketicinin zihnine yerleştirmek ve marka bağlılığı yaratmak gibi yan hedefleri vardır.

Reklam çalışmaların markaya faydaları şu şekilde sıralanabilir;
-Hedef kitle ve marka arasında iletişim kurmasını sağlar.
-Hedef kitleye marka hatırlatır.
-Hedef kitle ve marka arasında duygusal bir bağ oluşmasını sağlar.
-Markanın bilinirliğini artırır, hedef kitleye güven verir, zihninde güvenilir marka imajı oluşturur.
-Satış rakamlarını yükseltir.
-Marka kâr oranını yükseltir ve yeni yatırımlar için kazanç sağlar.


ödeme yap