logo

DİJİTAL REKLAM DANIŞMANLIĞI

Reklam Danışmanlığı Nedir?
Reklam danışmanlığı; reklam ajansları tarafından yürütülen, kurum ve kuruluşlar için özel olarak sürdürülen reklam ve pazarlama sürecidir. Markalara yol gösteren, onlar için Pazar araştırması, ulaşabilecekleri kitleler, tanıtımda kullanılacak yöntemler hakkında yol göstericiliği yapar. Genellikle bir reklam kampanyası başlatılarak; hangi pazarda etkinlik gösterecekse o pazarı araştırmak, markalaşmayı sağlamak, bilinirliliği arttırmak ve benzer ürünlerle rekabet edebilmek için gerekli tanıtımlar yapılır.

Eleganza Reklam Ajansı olarak,
-Kurumsal Kimlikten Sosyal Medya Yönetimine,
-Tanıtım Filminden Sinema Reklamlarına,
-Medya Planlamadan Satın Almaya,
-İnternet Sayfasından Masa Üstü Yazılımlara,
-Televizyon Reklamlarından Radyo Reklamlarına,
-Stratejik Planlamadan Kampanya Oluşturmaya,
-Basın İlandan Açık Hava Reklamlarına,
-Castingten Organizasyona,
-Fuarcılıktan Fotoğrafçılığa kadar, hizmetinizi veya ürününüzü, müşteri hedef kitlenizi belirleyerek en hızlı şekilde pazarlamak ve müşterilerinizle olan iletişiminizi yönetmek üzere online ortamda dijital medya reklam sürecinizi hem yönetiyoruz hem de bu konuda reklam danışmanlığı veriyoruz.


ödeme yap